Открита лекция на проф. д-р Хюсник Бояджиян, дмн на тема „Прогнозиране на хепаталната кома и възможности за предотвратяването й“ в МУ – Пловдив

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим на открита лекция на проф. д-р Хюсник Бояджиян, дмн на тема „Прогнозиране на хепаталната кома и възможности за предотвратяването й. (Хемостазеологията – интердисциплинарна специалност)“. Тя ще се проведе на 17.03 (четвъртък) от 13.30 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив.

Проф. д-р Бояджиян, дмн е инфекционист, била е преподавател в медицинските университети в Пловдив, Стара Загора, бивш ръководител на катедрата по инфекциозни болести в Плевен. Тя е автор на учебници и научни статии, има признати изобретения и рационализации. Удостоена е с национални, международни награди и медали.