Открита лекция на Prof. Amir Shmueli – гост лектор по програма „Еразъм+“