Afish-lektsiya-profesor-Shmueli

Открита лекция на Prof.  Amir Shmueli - гост лектор по програма "Еразъм+"