Открито писмо от проф. Христо Тасков

ОТКРИТО ПИСМО от проф. Христо Тасков

Роден и израснал съм в Пловдив, завършил МУ – Пловдив, асистент и доцент в Катедрата по микробиология при МУ – Пловдив до 1987 г., бивш зам. директор и директор на Национален център по заразни и паразитни болести – София.

Както виждате, аз съм тясно свързан с Пловдив и с Медицинския университет и не мога да остана безучастен към коментар на общинския съветник от „Кауза Пловдив“ Константин Георгиев, публикуван в plovdiv24.bg на 30.03.2020 по повод разкриването на лабораторията за изследване на корона вирус.
Не познавам г-н Костадин Георгиев, но с цялото ми уважение към него искам да му задам няколко въпроса като общински съветник.
Преди да отправяте обвинения към Медицински университет – Пловдив, нека Вие и общинските съветници, както и гражданското общество в града да си отговорят на следните въпроси:

1. На какво основание, който и да е Медицински университет в България, трябва да разкрива диагностична лаборатория? И как по принцип би се финансирала тя – от НЗОК, от МЗ или от Община? Не и ли това задача на едно лечебно заведение? Напоследък се наблюдава едно странно явление, лечебните дейности да се финансират от МОН под формата на научни и други проекти.

2. Защо Общината до сега не се е погрижила да разкрие PCR лаборатория в някое от големите болници в Пловдив, а се сепна при епидемията от коронавирус? Такава лаборатория е необходима не само за диагностиката на коронавирус , а и за съвременната диагностика на хепатити, гонорея, хламидии и много други заразни болести. Аз имам отговор – поддържането на такава лаборатория е много скъпо, изследванията са много скъпи и болниците не искат да плащат за това. Обикновено тези изследвания се извършват от частни лаборатории.

3. Защо РЗИ Пловдив и другите РЗИ в страната нямат такива лаборатории? И как извършват съвременния надзор на заразните болести?
Като специалист искам да уверя всички, че разкриването на такава сложна лаборатория,, обучението на специалистите и нейното валидиране в нормални условия би отнело от половин до една година.
Целият свят се оказа неподготвен за тази епидемия, но да си измиваме ръцете с Медицински университет –Пловдив е съвсем некоректно. Надявам се тези въпроси в бъдеще да бъдат във вниманието на Общината.

С уважение
Проф. Христо Тасков