Тържественото откриване на 70-та юбилейна академична учебна година 2015/2016

 mup header

На вниманието на академичната общност

Тържественото откриване на

70-та юбилейна академична учебна година 2015/2016

 ще бъде на 15 септември (вторник) 2015 г. от 11.00 часа  пред  Аудиторния  комплекс (бул. В. Априлов № 15А) Това е 70-та учебна година за Медицински университет – Пловдив, която академичната ни колегия чества през цялата 2015 година. Медицински университет – Пловдив навлиза в своето осмо десетилетия като съвременно висше училище с отлични условия за учене, практика и спорт за студентите, събрало опита на поколения лекари и преподаватели, дали смисъла на девиза: „Посветени на хуманността“. Началото на учебната година е от най-хубавите празници в нашия университет за преподавателите и за студентите. Нека заедно да пожелаем „На добър час!” в обучението в Медицински университет – Пловдив на първокурсниците и всички студенти и да продължим с увереността в собствените сили, с критичност и реализъм за една успешна академична 2015/2016 година.

mu1