Откриване на обновени учебни лаборатории във Фармацевтичен факултет на МУ – Пловдив

Днес официално бяха открити шест новоремонтирани учебни лаборатории на Катедра „Фармацевтични науки“ при Фармацевтични факултет на МУ – Пловдив.

В присъствието на представители на ръководството на Университета и Факултета и на членове на Катедрата бяха осветени три ремонтирани съществуващи учебни лаборатории и три новоизградени такива. Оборудвани с модерна апаратура и инструментариум, във всяка една от тях от следващата седмица ще се осъществява учебният процес на студентите по Фармация от трети, четвърти и пети курс по дисциплината „Технология на лекарствените форми и биофармация“.

Ръководителят на катедрата – доц. Бисера Пиличева, благодари на ръководството на МУ – Пловдив и на Факултета за моралната и финансова подкрепа и за възможността този ремонт да се осъществи. Специални благодарности отправи към Медицински колеж, на чиято територия е разположена Катедрата.

Проф. д-р Мариана Мурджева – Ректор на МУ – Пловдив изрази увереност, че обновената работна среда ще даде допълнителна удовлетвореност от работата както на студентите, така и на преподавателите. Тя пожела на колегите си ползотворен учебен процес и научна дейност в новите лаборатории.

Деканът на Фармацевтичния факултет – проф. Пламен Загорчев, поднесе своите символични подаръци на Катедрата с посланието „стъпвайки на миналото, да работят с поглед в бъдещето“.
Новооткритите помещения бяха осветени от отец Иван от православен храм „Св. Преображение Господне“ с пожелание за здраве, благоденствие и успехи на всички, работещи в тях.