Image02

Откриване на обновени учебни лаборатории  във Фармацевтичен факултет на МУ – Пловдив