Откриване на учебната година за чуждестранни студенти в МУ – Пловдив