Откриване на новата академична 2017/2018 г. във ФОЗ на МУ-Пловдив