Покана за откриване на новата академична учебна 2017/2018 година във ФОЗ на МУ-Пловдив

Откриване на новата академична 2017/2018 г. във ФОЗ на МУ-Пловдив