Откриване на новата учебна година

Официалното откриване на учебната година ще бъде на 17.09.2012 г., от 11.00 ч.

в Аудиторния комплекс на университета.

Всички преподаватели, студенти и служители са поканени на откриването!