Отличие за Интегриращ курс по нуклеарна фармация за студенти по фармация, медицина, медицинска физика и радиохимия NuPhICoS

NuPhICoS

Nuclear Pharmacy Integrated Course for Students in Pharmacy, Medicine, Medical Physics and Nuclear Chemistry

logo     block 1

Уважаеми представители на Академичния състав, Уважаеми студенти и докторанти,

С удоволствие Ви информирам, че Медицински Университет-Пловдив е един от дванадесетте български образователни организации с награда по повод цялостен принос в реализирането на най-голямата европейска програма за обучение Учене през целия живот за периода 2007–2013 г. 

Университетът ни е отличен (между тридесет и едно Висши училища) със сертификат и плакет в Секторна Програма Еразъм, Дейност Интензивни програми.

Отличията бяха връчени на български училища, университети, инспекторати и образователни центрове на официална церемония от Министър на образованието проф. д-р Анелия Клисарова на 19.12.2013 г. на обзорната Валоризационна конференция 2013 на Центъра за развитие на човешките ресурси (http://www.hrdc.bg), който изпълнява ролята на Национална агенция по Програма Учене през целия живот за България.

За МУ-Пловдив наградата е признание за провеждания успешно за втора година Интегриращ курс по нуклеарна фармация за студенти по фармация, медицина, медицинска физика и радиохимия.

Искам да подчертая, че успехът на МУ-Пловдив в програма Учене през целия живот, Секторна Програма Еразъм, Дейност Интензивни програми е резултат от усилията, активността и вдъхновението на всички участници – преподаватели, студенти и сътрудници. За наградата специално благодаря на:

• доц. Емилия Милиева, дб – Ръководител на наградената Интензивна Програма Еразъм (Катедра Медицинска физика, биофизика и математика, ФФ);• проф. д-р Марианна Янева, дмн и д-р Васил Станчев, дм – преподаватели (Катедра Клинична Онкология, МФ); • проф.д-р Маргарита Караиванова, дфм – преподавател (Катедра Фармакология и Лекарствена Токсикология, ФФ); • Нели Велева и Павлина Михайлова – преподаватели (УМБАЛ Св. Георги – Пловдив); • Иван Шекерев, Костадин Костадинов, Николай Тончев, Елизар Цветков, Мария Минчева, Стефанка Кисьова (МФ); Албена Желязкова (ФФ) – студенти-участници от МУ-Пловдив;• проф. д-р Дамянка Гетова, дмн – Институционален Координатор Еразъм и София Гонева – експерт Програма Еразъм; • инж. Нина Атанасова – Център Проекти; • Георги Тилов, Румяна Запрянова, Ваня Фиткова, Йорданка Ангелова – Отдел Финансово-счетоводeн; • инж. Кристина Килова, Ваня Василева, Васил Русинов, Николай Пейчев – Отдел Компютърни системи и комуникации; • Иван Странджев, Мирослав Николов – Аудиторен комплекс; • Румен Душопеев, Милена Хаджиева, Калоян Беделев и Петко Кирков,  Елена Николова  – Студентски общежития и столове; • Светослав Колибаров, Красимир Колибаров, Крум Барбов, Николай Ковачев и Петьо Колев – Автотранспорт и Снабдително-домакински Отдел.

Пожелавам на всички много здраве, сили и воля за добри постижения в международния образователен обмен и през настоящата година!

02.01.2014Проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзмЗАМ. РЕКТОР МСПД

        doc00225220131220090625 001 rot Site     nina-nagrada site