ECR 2021 – 3

Отлично представяне на МУ – Пловдив пред международната научна общност