Отлично представяне на студенти от Фармацевтичен факултет

Студентите Аделина Боянова, Десислава Андонова и Диана Петрова от пети курс специалност „Фармация“ към МУ-Пловдив, ръководени от гл. ас. Радиана Стайнова, дф (Катедра по фармацевтични науки), заеха почетното трето място на III Национално състезание за студенти „Стани болничен фармацевт“, организирано от Професионалната организация на болничните фармацевти в България.

Състезанието се състоя в рамките на XVII Национална конференция по болнична фармация, чиято тема беше „Индивидуалният подход към пациента – гаранция за по-добри резултати“. Събитието се проведе в периода 13-15 октомври 2023 г. в хотел „България“, гр. Бургас.

В подготовката на отбора на МУ-Пловдив взеха участие преподаватели, които са специалисти в областта на фармацевтичната регулация (гл. ас. Радиана Стайнова, дф от Катедра по фармацевтични науки), технологията на лекарствените форми (доц. Пламен Кацаров, дф от Катедра по фармацевтични науки) и фармакологията (гл. ас. Весела Кокова, дм от Катедра по фармакология, токсикология и фармакотерапия).

Състезанието за студенти премина в три кръга – „Фармакология и фармакотерапия“, „Регулация на болничната фармация“ и „Практическа част“. В първите два кръга студентите трябваше да отговарят на по два въпроса от съответната област, а в последния кръг имаха да решат практически казус и да окажат фармацевтични грижи на пациент, приемащ перорална прицелна противотуморна терапия. Отборът на МУ-Пловдив завърши с равен брой точки с колегите си от МУ-София и само с 2 точки разлика с победителите от МУ-Плевен.