Отпускане на дарителска стипендия за учебната 2024/2025г.

Стипендията се предоставя за пет поредни учебни години, считано от учебната 2024/2025 г. от дарителката Ганка Денева Иванова, съобразно изисквания, определени от същата, на студент от специалност „Медицина“

Кандидатстването за нея ще се осъществява през месец април и май всяка година и ще се изплаща на две вноски през следващата учебна година .

През месец юни Комисия от представители на Медицински университет и на дарителя проверява документите на кандидатите, класира кандидатите по успех (при еднакви резултати се взимат предвид социалния статус и доходите на кандидата и/или семейството му) и определя стипендианта, който ще получава стипендията през следващата учебна година

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

  1. Да са действащи студенти в специалност „Медицина“;
  2. Да са на възраст до 26 години;
  3. Да са от семейства с ниски материални възможности;
  4. Да имат среден успех от предходен семестър на текущата учебна година равен или по-висок от мн. добър (4,50).
  5. Минималният среден успех от изпита по „Микробиология“ след 5-ти сем. да е равен или по-висок от мн. добър (4,50).

Кандидатите следва да подготвят пълен комплект документи, съгласно Регламента на дарителя. Същите се преглеждат и входират от г-жа Деляна Делирадева в Университетския информационен център на Медицинския университет-Пловдив, (бул. „Васил Априлов“ 15А), отдел „Учебни дейности“ – ет.1, офис 6

Документите могат да се изпратят сканирани на адрес: [email protected], но предварително се проверяват на място от г-жа Делирадева

Срок за кандидатстване за учебната 2024/2025 г. до 30.05.2024 г

Регламент на дарителя
Декларация лични данни
Заявление -формуляр за стипендия