Отпускане на помощи при тежко материално положение на учащите в Медицински университет-Пловдив

Уважаеми студенти,
През летен семестър на учебната 2022/2023 г бяха приети „Правила за отпускане на помощи при тежко материално положение на учащите в Медицински университет“.
Утвърдените правила са публикувани на сайта на МУ- Пловдив в меню „Стипендии“ .

В тях са упоменати реда и условията за отпускане на еднократна помощ, както и необходимите документи удостоверяващи и/или подкрепящи основанието за отпускането и.

Заявлението и придружаващите го документи се приемат :
* на място в Университетския информационен център, 1 ет.
или
* изпратени в сканиран вид на следния имейл адрес:

[email protected]

Забележка: Снимките, направени със смарт устройство, трябва да бъдат направени в режим „документи“-черно-бели

Срокът за прием на документите е от 11.05.2023 -19.05.2023 г.