Отворен конкурс на Програма „Фонд Активни граждани“ към финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство за стипендии за студенти и докторанти от ромски произход, специалност медицина, дентална медицина, фармация, обществено здраве и здравни грижи

Уважаеми студенти и докторанти,

Отдел „Международно сътрудничество и проектна дейност” Ви информира, че е отворен конкурс за стипендии за студенти и докторанти от ромски произход, обучаващи се в акредитирани висши училища в Република България в специалност медицина, дентална медицина, фармация, обществено здраве и здравни грижи (за професионален бакалавър, бакалавър, магистър или докторантура).

Конкурсът е организиран от Програма „Фонд Активни граждани“ към финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021.
Кандидатите трябва да са български граждани или легално пребиваващи в България от ромски произход до 29 навършени години. Индивидуалната стипендия ще е в размер между 2350 – 2650 евро, в зависимост от изучаваната специалност.

Подробно описание на критериите и необходимите документи за кандидатстване може да намерите ТУК.
Крайният срок за кандидатстване е 5 ноември 2020г. 18:00ч.

Проф. д-р Диляна Вичева, дм
Зам.-ректор по МСПД