sctive citizens fund

Отворен конкурс  на Програма „Фонд Активни граждани“ към финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство за стипендии за студенти и докторанти от ромски произход, специалност медицина, дентална медицина, фармация, обществено здраве и здравни грижи