Отворена покана за проекти за обмен по Програмата за стипендии DUO-Korea

Уважаеми студенти,
Университетските центрове към МУ-Пловдив Ви информират за Отворена покана за проекти за обмен по Програмата за стипендии DUO-Korea. Обмените трябва да започнат през август 2023г. и да приключат преди август 2024г. Програмата изисква двойка (двама) студенти (бакалавър или магистър) да бъдат обменени в рамките на съответния проект. Задължително условие е „статутът на студент“ да се запази от момента на кандидатстването до времето на ангажимента им по проекта.

Продължителността и размерът на стипендиите са стандартизирани, както следва:
– За 1 семестър (или 4 месеца) – 8000 евро за двамата студенти (4000 евро за всеки студент);

Максимална продължителност е 1 семестър (4 месеца,120 дни).

Размяна за период по-малък от един семестър не се допуска.

В програмата DUO-Korea могат да кандидатстват образователни институции в Корея от името на двете институции. Заявления се приемат от 4 април до 16 май 2023 г.

За повече информация за програмата, кандидатстването, формулярите и критериите ТУК
Проф. д-р Диляна Вичева, дм
Зам.-ректор по МСПД