Отворена покана за участие в програмата за научен обмен в Централна и Източна Европа CEEPUS

Уважаеми колеги и студенти,
Университетските центрове към МУ-Пловдив Ви информират за отворена покана за участие в програмата за научен обмен в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) CEEPUS с възможност за подаване на кандидатура за зимен семестър до 15 юни 2022 г.
По програма CEEPUS могат да участват преподаватели, докторанти и студенти за обмен и кратки визити в Централна и Източна Европа (ЦИЕ).
Мрежата, в която МУ-Пловдив участва, е: CIII-AT-0042-11-1718: Image Processing, Information Engineering & Interdisciplinary Knowledge Exchange, с координатор доц. Мария Спасова ([email protected]).
За повече информация ТУК
По програмата се предоставят стипендии за пребиваване и пътуване.
За да се осъществи обмен, желаещите следва да се регистрират (номинират) на сайта на CEEPUS, секция „Mobility“, сайт https://www.ceepus.info/login/login.aspx.
За информация за условията по държави: https://www.ceepus.info/
За информация за мрежата, в която МУ-Пловдив участва: https://www.ceepus.info/public/network/network.aspx.
За повече информация се обръщайте към координатора на мрежата или до обявените лица за контакт: https://mu-plovdiv.bg/ceepus/kontakti/
Проф. д-р Диляна Вичева, дм
Зам.-ректор по МСПД