Отворена среща на студентите с кандидатите за декан на „Факултета по фармация“

Отворена среща на студентите с кандидатите за декан на „Факултета по медицина“

Отворена среща на студентите с кандидатите за декан на ФДМ