Отворени пост-докторантски стипендии на Център за академични изследвания София за 2022-2023 академична година

Център за академични изследвания София (ЦАИ) е независима институция със силна международна и интердисциплинарна ориентация, която насърчава свободата на научните изследвания, високите постижения и интелектуалното творчество в областта на хуманитарните и социалните науки. Центърът привлича млади таланти и утвърдени учени, като предлага институционални условия за свободна научна работа и академичен диалог чрез финансирането на индивидуални стипендии и колективни мултидисциплинарни проекти.
Възможностите за подпомагане на български учени са следните:
• Стипендии за млади български учени (9-месечни стипендии за академичната 2022-2023.);
Стипендии „Форцхаймер“ за утвърдени български учени (5-месечни стипендии), и
• Стипендии Re-Link за български учени, пребиваващи и работещи постоянно в чужбина (3-месечни).
Крайният срок за подаване на документи е 31 март, 2022.

Заместник-ректор по научноизследователска дейност
проф. д-р Благой Маринов, дм