Отворени врати и високо качество на научния продукт са приоритет на новия директор на НИМУ


Научният съвет на НИМУ прие стратегическия план

Научният съвет на Научноизследователския институт към МУ-Пловдив (НИМУ) обсъди и прие стратегическия план за развитие, предложен от новия директор проф. д-р Виктория Сарафян, дмн.

МУ-Пловдив е един от първите университети в страната, получил статут на научноизследователски. Това е признание и отговорност, които поставят академичната общност в силно конкурентна среда и изискват мобилизация на научния капацитет и нови организационни решения.

Важна насока в Стратегическия план за развитие е динамичното актуализиране на научните направления и „отваряне на вратите“ на института за учени и екипи, които имат оригинални научни идеи и покриват критериите, заложени в регламента на НИМУ.

„НИМУ не е елитарна или затворена структура, а динамично развиваща се институция с единствената цел да реализира научен продукт с високо международно качество – коментира проф. Сарафян. – Това носи признание и самочувствие както на изследователите, така и допълнително финансиране и висок рейтинг на МУ-Пловдив.“

Основен акцент в стратегическия план е привличането на млади учени и постдокторанти и на изявени учени от чужбина. По този начин ще се стимулира и обогати научната среда и ще се генерират иновативни проекти.
Според директора на НИМУ академичният състав на МУ-Пловдив се отличава с висока експертност. Добра перспектива е нарастващият брой мотивирани и отдадени на науката млади учени, които имат шанса да работят в силно подкрепяща среда и да развиват критично мислене, креативност и борбеност.
Генерирането на иновативни научни резултати и транслирането им в клиничната практика в полза на обществото изискват екипна работа на клинични и предклинични специалисти.

Отварянето на НИМУ към оригинални научни идеи и визуализацията на научните продукти и постижения е важно условие за разпознаваемостта и обществено полезната мисия на НИМУ.

Пожелаваме успех на Научния съвет и изследователите от НИМУ и вярваме, че всички ще работят с ентусиазъм и вдъхновение за постигането им.