Scanned Image

Отворено писмо на Ректорско-деканския съвет до студентите на МУ-Пловдив