Проектен конкурс, свързан с приложни изследвания, насочени към иновации или интелектуална собственост