Регламент за участие в проектни конкурси, свързани с приложни изследвания, насочени към иновации или интелектуална собственост