Пълнотекстов сборник с научните разработки от Втората студентска конференция – “Злокачествени заболявания в хирургията”

Пълнотекстов сборник с научните разработки от Втората студентска конференция  – “Злокачествени заболявания в хирургията”

surgery

 Кръжокът по “Специална хирургия“, организатор на Втората студентска конференция  – “Злокачествени заболявания в хирургията”, изготви пълнотекстов сборник с научните разработки от събитието. Идентификационният номер на изданието е ISBN: 978-619-7085-51-8. В него са публикувани пълни статии на 5 пленарни лекции и над 30 постера в сферата на онкологичните заболявания. Събитието събра над 450 студенти и млади лекари от всички медицински университети в страната.

Можете да изтеглите сборника от тук