Паневропейския хакатон за разработване на иновативни решения за преодоляване на обществените предизвикателства, свързани с COVID-19.

Паневропейския хакатон за разработване на иновативни решения за преодоляване на обществените предизвикателства, свързани с COVID-19

Уважаеми представители на Академичния състав,

I. Европейската комисия и държавите членки на ЕС отправят покана към иноватори, предприемачи и други заинтересовани лица в цяла Европа за участие в Паневропейски хакатон, който цели да разработи иновативни решения срещу коронавируса. Хакатонът ще се проведе на 24, 25 и 26 април и е структуриран около различни проблеми, които се нуждаят от краткосрочни решения по отношение на самия вирус, непрекъснатостта на дейността на бизнеса, работата от разстояние, дистанционното обучение, социалното и политическо сближаване, цифровите финанси, както и други предизвикателства.

Паневропейският хакатон е пример за това как Европа може да се обедини в условията на криза. Присъединете се към общността от иноватори, за да намерите решения за справяне с коронавируса и за подкрепа на нашите граждани. Това е европейска иновация в действие.

Всички 27 държави членки на ЕС ще участват, както и Норвегия, Израел, Швейцария, Турция, Украйна и Обединеното кралство. Спечелилите ще бъдат поканени да се присъединят към платформата на Европейския съвет за иновации, която ще улесни връзката с крайните потребители (например болници) и ще осигури достъп до инвеститори, фондации и други възможности за финансиране от Европейската комисия.

За регистрация можете да посетите уебсайта на EUvsVirus Hackathon: https://euvsvirus.org/  или https://errin.eu/events/euvsvirus-hackathon и да станете част от решението.

II. В подкрепа на безпрецедентната световна активност на изследователи и иноватори предоставяме важна информация за обединяване на научния потенциал в международен мащаб за справяне с пандемията.

На 15 април 2020 г. е проведена видеоконферентна среща на генералните директори за наука на държавите членки на ЕС относно съвместни действия за преодоляването на кризата с COVID-19 със средствата на науката и иновациите. Прилагаме писмения принос на държавите, както и приноса на България за формирането на общия план за действие.

В допълнение предоставяме Ръководство за инвитро диагностични тестове за COVID-19 и за тяхното прилагане.

Videoconference R&I DGs on R&I Action ON COVID-19 Member States Contributions

BG Input to the Meeting on April 15th, 2020 – Action Plan

Guidelines on COVID-19 in vitro diagnostic tests and their performance

Надяваме се на активността и подкрепата Ви за инициативите.

Оотдел „Национални научни инициативи“
Дирекция „Наука“
Министерство на образованието и науката