Еразъм+ студентска конференция

Първа “EРАЗЪМ+” международна студентска конференция, “Възможности и предизвикателства пред студентската мобилност”