Първа копка на нов учебен комплекс на МУ-Пловдив 15.07.2021 – видео