Първа награда за Теди Къртева – наша докторантка

Катедра „Оперативно Зъболечение и Ендодонтия“ към Факултета по дентална медицина при Медицински университет – Пловдив взе участие с 11 научни съобщения на денталния форум за научни изследвания на Континенталната Дивизия на Международната асоциация за дентални изследвания (International Association for Dental Research – IADR), в Мадрид в периода 19-21 септември 2019 година.

По време на събитието се състоя постерно състезание My First Research. Състезанието включва 4-минутна презентация на постер пред 3-членно научно жури. След представяне на научното изследване, журито задава въпроси и инициира дискусия. Критериите за оценка са: значимост на изследването, материали и методи, дизайн на постера и презентационни умения. 10 участника от цяла Европа бяха селектирани за участие в за престижната постерна награда .

Първа награда тази година беше завоювана от Теодора Къртева, редовен докторант към катедра „Оперативно Зъболечение и Ендодонтия“, Факултет по дентална Медицина. Изследването е финансирано от Фонд Научни Изследвания, № ДМ-13/2, 15.12.2017 в колаборация с катедра „Медицинска биология“.


Честито на целия авторски колектив!
Честито на слънчевата ни Теди с пожелания за още много успехи напред!