Първата студентска проява, посветена на 20 години обучение по фармация

Тази година Фармацевтичният факултет при МУ-Пловдив чества 20 години от началото на обучението по фармация.

На 31 март се проведе първото от поредицата събития, посветени на годишнината, под наслов „Познавам ли своя факултет?”.

В това начинание се включиха много студенти, преподаватели и служители от всички катедри на Факултета, начело с Деканското ръководство.

Преди началото деканът проф. Пламен Загорчев поздрави студентите за техния ентусиазъм и пожела на всички участници успех в разгадаването на фармацевтичната магия. Начало на състезанието постави в Медицински колеж доц. Бисера Пиличева, ръководител на катедра „Фармацевтични науки“.

Участниците трябваше да се справят с разгадаването на логически въпроси, които ги водеха към различните структури на Факултета из целия университет. Събитието представляваше интересна игра, тип „търсене на съкровище“. В приключението се включиха студенти от всички курсове, разделени на 6 отбора. Всеки отбор трябваше за 4 часа да се справи с предизвикателствата, представени като загадки от различните звена. Студентските отбори получаваха печат, че са открили правилното място, само ако на предварително формулирания въпрос за даденото място, получат точно определен отговор, известен само в това звено на Факултета.

На предварително подбрани пунктове бяха поставени студенти доброволци, които следяха за правилното протичане на състезанието и спазването на регламента, като същевременно и самите те проверяваха уменията на колегите си.

Първите победители успяха да финишират в Симулационния център на Фармацевтичния факултет в 12:30 часа, а последните – в 13:10 часа.

В края на събитието Деканът на Фармацевтичния факултет връчи награди на всеки отбор. Отборът, заел първо място заслужи почивка на базата на университета в Цигов чарк.

Това събитие беше вълнуващо начало, което доказа, че студентите не само познават своя Факултет, но и влагат много ентусиазъм и креативност в обучението си и в социалния си живот.

Ректорското ръководство поздравява целия Фармацевтичен факултет с годишнината и пожелава на всички да работят все така професионално, творчески и в екип.