Първи декември – Световен ден за борба срещу СПИН

Световният ден за борба срещу СПИН се отбелязва по инициатива на Световната здравна организация от 1988 г. на 1 декември и е посветен на повишаване осведомеността за СПИН пандемията, причинена от разпространяването на вируса ХИВ.

Целта е да бъде насочено общественото внимание към проблемите на живеещите със заболяването и да се подчертае необходимостта от подкрепа и разбиране към тях.

Тематична лекция „Стигмата около ХИВ“
СРЯДА, 1 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. ОТ 15:00 Ч. ДО 16:30 Ч. https://www.facebook.com/events/205701121748588/?ref=newsfeed