1 dec

Първи декември – Световен ден за борба срещу СПИН