1 дек

Първи декември – Световен ден за борба срещу СПИН