Първи конкурси – дейности Мария Склодовска-Кюри, Рамкова Програма „Хоризонт Европа“

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с дейностите Мария Склодовска-Кюри от Рамкова Програма “Хоризонт Европа” и конкурсите, които ще бъдат отворени на 22 юни 2021 г., а именно:

1. конкурс за схемата Postdoctoral Fellowships (Индивидуални стипендии в предишната Рамкова програма) – само за организации-домакини от България – краен срок: 12 октомври 2021 г. и
2. конкурс за схемата Doctoral Networks (Innovative Training Networks в предишната Рамкова програма) – краен срок: 16 ноември 2021 г.,

Бих искала да Ви напомня, че сме на разположение за обсъждане на конкретни проектни идеи, въпроси и казуси.
Предлагаме съдействие за търсене на партньори (за докторантските мрежи) и изготвяне на заявления за интерес от организациите-домакини (за постдокторските стипендии).
Освен това правим безплатен преглед на готови предложения (pre-screening).

Готови сме да работим с българските екипи за успешни проектни предложения и управление на спечелените проекти.
При създаване на български екипи с изследователи от повече институции е възможно да се организират групови обучения и визити на място.

В случай че проявявате интерес и сериозно обмисляте да кандидатствате, може да се свържете с нас на следните електронни адреси: [email protected] и [email protected]

С уважение,
Габриела Чупренска и Милена Главчева,
Национални контактни лица за дейностите Мария Склодовска-Кюри, РП „Хоризонт Европа“