Image1

Първи Научен конгрес „НАУКА И ПРАКТИКА - РЪКА ЗА РЪКА“