Първи Пловдивски фестивал на науката, 23-26 ноември, ЦСРББ

Уважаеми колеги,

Университетските центрове към МУ-Пловдив Ви информират за покана за участие в Първи Пловдивски фестивал на науката в Центъра по системна растителна биология и биотехнологии под патронажа на Министерството на образованието и науката и в партньорство с Община Пловдив (23 – 26 ноември).
Основната цел на фестивала е да срещне пловдивската публика с учените от
Пловдив и региона, да представи тяхната работа и изследвания пред обща,
непрофесионална публика, като по този начин открои важността на учените
и изследванията им за ежедневието и качеството на живот на хората.
Планират се едночасови събития, които може да са презентации,
разговори, дискусии, дебати, работилници, прожекции на филми, настолни и
други видове образователни игри и т.н.
Желаещите да участват трябва да представят на e-mail [email protected] следната информация:

1. Заглавие;
2. Няколко изречения по темата, същността не презентацията;
3. Няколко изречения за презентатора/ите;
4. Снимка – илюстрираща темата или на самия презентатор, с по-висока
резолюция и права за публикуване.

Лице за контакт Ивайло Славов, моб. тел. 0886700520.

С уважение,
Проф. д-р Диляна Вичева, дм

Зам.-ректор МСПД