IMG_5800A-N_1600x1067

Първи завършен обект по проект ПЕРИМЕД