img4

Първи Здравен Фармацевтичен Форум организиран от студенти на АСФБ при Медицински университет – Пловдив