Първи Европейски Студентски Медицински Конгрес по Редки болести и лекарства сираци и 24та Генерална асамблея на Европейската асоциация на студентите по медицина

Европейски Студентски Медицински Конгрес по Редки болести и лекарства сираци

EMSCon: RareDiseasesandorphandrugs

и Генерална асамблея на Европейската Асоциация на студентите по медицина

Тази есен за старт на академичната година  Асоциацията на студентите медици – Пловдив и Медицински Университет – Пловдив с подкрепата на Община Пловдив ще имат честта да са домакини на първия Европейски Студентски Медицински Конгрес по Редки болести илекарства сираци (EMSCon: Rare Diseases and orphan drugs) 6-8 септември 2014г. и 24та Генерална асамблея на Европейската асоциация на студентите по медицина (EMSA) – 9-13 септември 2014. Това са събития, които всяка година събират около 300 студента по медицина от цяла Европа, една страхотна платформа, предоставяща възможността на студентите-медици да обменят опит с колеги от всички европейски държави.

Конгресът има за цел да подобри компетентността на бъдещите лекари в областта на редките заболявания. В рамките на събитието ще се разглеждат проблемите, свързани с профилактиката, диагностиката, лечението и мониторинга на редките болести, които са предизвикателство за лекарската практика и здравната система. На тази платформа студентите ще обменят информация по проблема и как се подхожда към него в различните европейски държави. Заедно с помощта на специалисти в областта ще работят и за един по-разширен медицински поглед на бъдещите лекари.

emscon ga

Генералната асамблея е върховният орган на Европейската асоциация на студентите по медицина (EMSA) и в рамките на 4 дни ще се провеждат пленарни сесии, относно политиката и развитието на асоциацията. Наред с това ще се състоят обучения, свързани с медицинско образование, обществено здраве, медицинска наука, европейска интеграция, медицинска етика и култура. Немалка част от Генералната асамблея са и неформалните обучения по ‘softskills’, свързани с подобряване на работата в екип, креативност, времево плануване и др.

Домакниството на тези две събития дава възможността на студентите по медицина в Пловдив да докажат своята конкурентноспособност и да допринесат за утвърждаването на гр. Пловдив като достоен научен и културен център.  

За заявяване на участие вече стартира и интернет страницата на събитието: www.emsaga2014.eu , където можете да намерите повече информация.

 

 

За Асоциация на студентите медици – Пловдив

АСМ – Пловдив е неправителствена организация с идеална цел, член на Асоциацията на студентите медици в България (АСМБ) , EuropeanMedicalStudent’sAssociation (EMSA) и InternationalFederationOfMedicalStudents’ Associations (IFMSA). В дейностите на сдружението се включват организиране на кампании, свързани със социалнозначими здравни проблеми (тютюнопушене, ХИВ/СПИН, хипертония, сънна апнея, туберкулоза и др.), благотворителни събития, научни конференции, практически обучения, участие в международни проекти и обменни програми за стаж в чужбина. За повече информация: http://asm-plovdiv.blogspot.com/

Координати за връзка:

Зорница Димова – Председател на АСМ Пловдив, [email protected], 0886817433

Елеонора Христова – Координатор „Европейски конгрес за студенти по медицина – Редки болести и лекарства сираци“ [email protected] 0883606750

 Книжка на конгреса