Първите експонати за Музея на медицината в Пловдив

Прекрасната инициатива на Медицински университет – Пловдив за създаване на Музей на медицината с основание предизвика голям интерес сред цялата общественост.
За истинските дейци на науката – патриоти, посветили се всеотдайно на медицината за здравето и доброто на хората, са присъщи нестихващия стремеж към нови знания, трудолюбие, скромност, благородство, мъдрост и отговорност пред обществото. Затова и обществото е в дълг към тях.
Личният пример, който дават българските лекари през годините, е потвърждение за силата на човешкия дух и за хуманността, на която те подчиняват целия си живот.
Десетилетията на организирана борба срещу маларията в исторически план е истинска епопея, а изчистването от безпощадната болест по българските земи – основание за почит и уважение към хората, посветили живота, знанията и труда си на тази кауза. Сред лекарите, живели и работили през недалечното ни минало в епичната борба срещу вековната малария (известна като „тракийска треска”, „блатна треска“) се откроява личността на големия български паразитолог – малариолог, доктор ветеринар и доктор по медицина Ангел Кирилов Дряновски (1885 – 1968).
На него е принадлежало и първото дарение, направено за Музея на медицината на Медицински университет – Пловдив.

Дарението включва фотографии, документи, трудове и вещи, микроскопски препарати, изготвени лично от д-р Дряновски, негови лекарски инструменти и медицински апарати, произведени в Германия, Великобритания и България в началото на XX в.

Благодарение на ерудицията и изключителната изследователска страст на доц. д-р Димитър Вучев от Медицински университет – Пловдив, както и на родолюбието и голямата щедрост на внучките на д-р Дряновски – Ева и Светлана Панайотови, името и делото на този забележителен лекар и изследовател ще бъдат възкресени.

Изказваме дълбока и искрена благодарност към внучките на д-р Ангел Дряновски не само за направеното дарение, но и за проявения от тях патриотизъм!