Броителна камера на Thoma

Първите експонати за Музея на медицината в Пловдив