Доц. д-р Димитър Вучев, МУ-Пловдив

Първите експонати за Музея на медицината в Пловдив