Д-р Ангел Дряновски

Първите експонати за Музея на медицината в Пловдив