Цистоскоп

Първите експонати за Музея на медицината в Пловдив