Първо издание на конкурса „Студент на годината на Медицински университет – Пловдив“

Студентски съвет към Медицински университет – Пловдив представя на вашето внимание първото издание на конкурса „Студент на годината на Медицински университет – Пловдив“ за 2021 г. Идеята, заложена в създаването на конкурса, е поощряване и награждаване на студенти, които са с доказани високи академични успехи, познание на чужди езици, афинитет към научни разработки и открития, участие и представяне на университета ни в национални и международни научни семинари и конференции, извоювани постижения и отличия, участие в студентски и неправителствени организации и др.

По този повод ще бъдат наградени по един студент във всяка една от следните категории:
– Българоезичен студент на годината от Медицински факултет
– Българоезичен студент на годината от Факултета по дентална медицина
– Българоезичен студент на годината от Фармацевтичен факултет
– Българоезичен студент на годината от Факултета по обществено здраве
– Българоезичен студент на годината от Медицински колеж
– Чуждестранен студент на годината от Медицински факултет
– Чуждестранен студент на годината от Факултета по дентална медицина
– Чуждестранен студент на годината от Фармацевтичен факултет

За да участвате в конкурса е необходимо да попълните тази кандидатурна бланка и да ни изпратите кратка автобиография по европейски стандарт и приложени сканирани копия на документи/сертификати, отговарящи на следните критерии за участие:

1. Среден успех за цялото следване – минимален успех за кандидатстване 5,50. Представя се академична справка или удостоверение, заверени в Деканата на съответния факултет; за участници от 1-ви курс се взимат оценките от кандидатстудентската кампания)

2. Езикови умения – прилагат се налични сертификати за определено ниво на владеене
*Признати сертификати: Cambridge, IELTS, TOEFL, OTE, сертификат от Департамента за езиково и специализирано обучение към МУ – Пловдив

3. Работа на договор в здравната сфера – прилага се удостоверение/уверение от работодателя с Изх. №.

4. Членство в различни организации – прилага се уверение/удостоверение за членство в съответната организация(Студентски съвет, АСМ – Пловдив, АСФБ, БАСДМ, МНД „Асклепий“, организации на чуждестранни студенти в сферата на здравеопазването или науката).

5. Заемани ръководни длъжности с мандатност в организации в сферата на здравеопазването или науката – прилага се уверение/удостоверение за заеманата длъжност в съответната организация.

6. Участия в образователни семинари, повишаващи нивото на компетенциите – прилагат се удостоверения и сертификати за участие.

7. Пълнотекстови публикации в научни списания и сборници – прилага се копие от всяка една налична публикация.

8. Участие в конгреси/симпозиуми/конференции – активно или пасивно участие се удостоверява със сертификат. Прилагат се постери, доклади и др. и програма на събитието, в която се вижда, че съответният студент е бил презентиращ.

9. Участие в спортни мероприятия – прилага се сертификат за участие или снимка на друга награда, удостоверяваща класираното място(златен, сребърен, бронзов медал).

10. Награди в областта на изкуството и други награди – прилага се сертификат за участие или снимка на друга награда, удостоверяваща класираното място.

11. Международна студентска мобилност – прилага се документ, удостоверяващ успешно осъществена международна мобилност.

Вашите кандидатури ще бъдат разгледани и оценени от висококвалифицирана комисия, която ще определи победителят в всяка една категория.

Срок за подаване на документите: 08.12.2021 г., 18:00 ч.

Линк към формата за кандидатстване:
https://forms.gle/KeHHMzjPhYRAAKw36