ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ, ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ “МЕДИЦИНА”, “ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” И “ФАРМАЦИЯ”

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ, ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕТ “МЕДИЦИНА”, “ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” И “ФАРМАЦИЯ”
СРОК НА ЗАПИСВАНЕ: от 24 август до 27 август 2021 г.
Записването е присъствено в Учебните отдели на факултетите:
Медицина – в Медицински факултет, Деканат, 1 етаж, бул. В. Априлов 15а;
Деница Добровска, тел: 032 / 200 714, e-mail:denitsa.dobrovska@mu-plovdiv.bg
Фармация – във Фармацевтичен факултет, 2 етаж, бул. В. Априлов 15а;
Росина Кърпачева, тел: 0882 860 231, e-mail:rosina.karpacheva@mu-plovdiv.bg
Дентална медицина – във Факултет по дентална медицина, бул. Хр. Ботев 3;
Милена Йотенова, тел: 032 / 200 808, e-mail: milena.yotenova@mu-plovdiv.bg
————————————————————————–