ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ, ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ С ОКС “БАКАЛАВЪР” И “ПРОФ. БАКАЛАВЪР”

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ, ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕТЕ “МЕДИЦИНСКА СЕСТРА”, “АКУШЕРКА” И “ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ”
СРОК НА ЗАПИСВАНЕ: от 24 август до 27 август 2021 г.
Записването е присъствено в Учебния отдел на ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ, етаж 1, Бул. “Васил Априлов” №15а.

——————————————————————————————–

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ, ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕТ В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ, ОКС “ПРОФ. БАКАЛАВЪР”
СРОК НА ЗАПИСВАНЕ: от 24 август до 27 август 2021 г.
Записването е присъствено в Учебния отдел на Медицински колеж, етаж 3, ул. “Братя Бъкстон” №120.