Първо класиране за специалности с ОКС „Магистър“ във Факултета по обществено здраве

Класирания

Първо класиране за специалността „УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ“, 2 семестъра,с ОКС “Магистър“ субсидирано обучение.
Първо класиране за специалностите: „УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ“, ТРИ СЕМЕСТЪРА, „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ“, „РЕХАБИЛИТАЦИЯ, УЕЛНЕС, СПА И БАЛНЕОЛЕЧЕНИЕ“ И „ФАРМАЦЕВТИЧЕН БИЗНЕС МЕНИДЖМЪНТ“, с ОКС “Магистър“, платено обучение.

Записването е присъствено, в Учебен отдел на Факултета по обществено здраве.

 • График за прием на класираните студенти по специалности
 • Срок на записване от 03.11.2022 до 10.11.2022 г. 14:00 ч.

   При записването си новоприетите студенти в магистърски програми,
   трябва да представят следните документи:

   1. Диплома за завършено висше образование (оригинал) ;
   2. Медицинско удостоверение, издадено от личен лекар;
   3. Четири снимки – формат 35мм/45мм;
   4. Лична карта (оригинал, която след сверяване се връща на притежателя);
   5. Учебната такса се заплаща, след издадено платежно нареждане от Учебните отдели, в клон на банка на територията на Университета.

   Контакти с Учебните отдели:
   Учебен отдел на Факултета по обществено здраве